BIBLIOSET


Balík knihovnických a informačních služeb
zahrnující následující produkty:
 • M.V.S.
  Meziknihovní výpůjční systém
 • Kustod
  Systém pro usnadnění správy příručního knihovního fondu
 • Beletrie
  Databáze obsahující vícehlediskové (formální a věcné) zpracování beletrie a jiných vybraných děl
 • Rešerše
  Databáze obsahující časopisecké a novinové články z vybraných periodik
 • Pokladna
  Aplikace pro statistickou evidenci využívání internetu a pro účtování provozu internetových služeb (možnost stanovení poplatku dle časového intervalu)
 • WWW stránky
  Zdarma zhotovení www stránek podle vzoru včetně webhostingových služeb a správy vybrané domény.
 • Elektronický biografický slovník
  Těšínského Slezska

  Fulltextová databáze osobností, které se narodily nebo působily na území Těšínského Slezska.
Jako celek je Biblioset užitečnou pomůckou pro všechny knihovny a knihovníky, kteří potřebují nalézt užitečné a komplexní informace na jednom místě.
Provozuje Regionální knihovna Karviná