Meziknihovní výpůjční systém (MVS) slouží ke snadnému vyhledání a online vypůjčení knih z fondu českých i zahraničních knihoven. Tato služba umožňuje čtenářům zapůjčit si požadovaný titul z jiné knihovny, ovšem pouze prostřednictvím své mateřské knihovny.

MVS funguje na základě prohledávání online katalogů přístupných v síti internet. Systém umožňuje hledat podle dvou skupin parametrů. První skupinu tvoří vyhledávání podle autora, názvu hledaného titulu, klíčového slova, ISBN a roku vydání. Pokud je vyplněno více polí, je při vyhledávání použit logický součin.

Druhá skupina parametrů vymezuje okruh prohledávaných knihoven. V seznamu vybereme typ knihoven a pomocí položek region, kraj a stát omezíme hledání geograficky. Po vyhledání konkrétního titulu mají knihovny registrované v systému MVS možnost odeslat elektronickou žádanku, která je doručena cílové knihovně.

Meziknihovní výpůjční systém naleznete na adrese http://mvs.biblioset.cz Registrace zde
Provozuje Regionální knihovna Karviná