Systém vyhledávání informací v knihovnou odebíraných časopisech a denním tisku. Uživatelům je zpřístupněna on-line databáze rešeršních záznamů zpracovávaných v Regionální knihovně Karviná od roku 1990. Databáze obsahuje záznamy více než 100 titulů - Ekonom, Euro, 100+1 zahraničních zajímavostí, Profit, Business World, D Test, Mezinárodní politika, Sociální politika, Veřejná správa, Učitelské listy, Hospodářské noviny, Mladá fronta Dnes, Lidové noviny, Moravskoslezský deník, Právo, Magazín Práva, regionální tiskoviny a zpravodaje apod.

Systém Rešerše naleznete na adrese http://reserse.rkka.cz
Provozuje Regionální knihovna Karviná