Projekt naleznete na stránkách http://www.rkka.cz/ebs

Elektronický biografický slovník Těšínského Slezska je fulltextovou databázi osobností, které se narodily nebo působily na území Těšínského Slezska, obsahuje více než 5746 hesel. Zdrojem pro tvorbu databáze bylo více než 80 polských, českých, rakouských a německých lexikonů. O zařazení osobností do databáze nerozhodovala národnost, náboženské vyznání nebo politický postoj jednotlivých osob, ale význam jejich práce pro region Těšínského Slezska pojatého v jeho nejširších historických kontextech.

V databázi lze hledat podle osmi hledisek:

  • podle příjmení, jména, pseudonymu, kryptonymu a všech uváděných forem jména
  • podle roku narození a úmrtí
  • místa narození a úmrtí
  • místa působení
  • profese nebo druhu činnosti, kterou daná osoba vykonávala
  • dle názvu instituce nebo organizace, ve které zastávala vedoucí funkci
Program umožňuje kombinaci dotazů, např. vyhledat osobnosti, které se narodily v určitém roce, nebo působily v určitém místě, vykonávaly určitou profesi.
Provozuje Regionální knihovna Karviná